ગોપનીયતા નીતિ અને કાનૂની સૂચના

ગોપનીયતા નીતિ

આ ગોપનીયતા નીતિ oxforddictionaries.com ("વેબસાઇટ") ખાતે આ વેબસાઇટ અને તેના સબડોમેન્સ માટે નિર્દિષ્ટ છે અને આ વેબસાઈટ અને તેના સબડોમેન્સના તમારા ઉપયોગનું નિયંત્રણ કરે છે.

Oxford University Press ("OUP", "અમે", "અમને" or "અમારું") તમારી ગોપનીયતાને ઑનલાઇન સંરક્ષિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ ગોપનીયતા નીતિ સમજાવે છે કે અમે આ કેવી રીતે કરીશું. અમે આ ગોપનીયતા નીતિની અમને પ્રાપ્ત થતી ટિપ્પણીઓના આધારે સમીક્ષા કરીશું તે માટે કૃપા કરીને નવીનતમ સંસ્કરણ તપાસો. જો તમે આ ગોપનીયતા નીતિ વિશે કોઈપણ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો


વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ નિવેદનમાં વર્ણવેલ રીતો સ્વીકારો છો.

અમે કેવા પ્રકારની માહિતી એકત્રિત કરીએ છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છે? 


જ્યારે તમે વેબસાઇટની મુલાકાત લો, ત્યારે OUP માહિતી અને આંકડાઓ ભેગા કરી શકે છે જેમાં તમારી ઓળખ માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. એકત્રિત કરેલ માહિતીમાં વેબસાઇટ પર તમારા વર્તન અને નેવિગેશનથી સંબંધિત માહિતી સામેલ હોય શકે છે. આ માહિતી અમને વપરાશકર્તાઓની રુચિઓ, વસ્તીશાસ્ત્ર અને વર્તન પર આંતરિક સંશોધન કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી અમે બહેતર સમજી શકીએ અને બદલામાં, તમને અને અન્ય ગ્રાહકોને બહેતર માહિતી, ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરી શકીએ.

જો તમે વેબસાઇટના વપરાશકર્તા તરીકે નોંધણી કરો અથવા વેબસાઇટ વિશે વધારાની માહિતી પૂછો, તો અમે તમારું નામ, ઈમેલ સરનામું, પોસ્ટલ સરનામું, અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિગત માહિતી માટે પૂછીશું. આ રીતે સબમિટ કરેલ વ્યક્તિગત માહિતી અમારા ઍક્સેસ નિયંત્રણ ડેટાબેઝમાં, તૃતીય પક્ષ હોસ્ટિંગ કંપની દ્વારા હોસ્ટ કરાયેલ, અને OUP અને/અથવા અમારી સહાયક કંપનીઓ ખાતે અમારા ગ્રાહક ડેટાબેઝિસમાં ઉમેરવામાં આવે છે. જો તમે અમને કોઈપણ ફેરફારો વિશે જણાવો તો આ મહિતી અપડેટ કરવામાં આવશે.

જો તમે એક નોંધાયેલ ઉપયોગકર્તા હોવ, તો તમે નોંધાયેલ વપરાશકર્તા છો તે ચકાસવા માટે અને વેબસાઇટ પર કોઈપણ મર્યાદિત સામગ્રી અને ઉપયોગીતાનું વિતરણ કરવા માટે અમને સમર્થ બનાવવા માટે તમારી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

જો તમે ન્યૂઝલેટર પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરો છો, તો અમે તમને તમારા ઈમેલ સરનામા અને તમારા નામ માટે પૂછીશું અને આ માહિતીને અમારા ગ્રાહક ડેટાબેસીઝિસમાં ઉમેરવામાં આવશે.
જો તમે વેબસાઇટ પર સામગ્રી અપલોડ કરો છો, તો અમે કદાચ વેબસાઇટ પર તમારી પ્રોફાઇલ (એટલે કે, તમારું નામ અને દેશ) પ્રદર્શિત કરીશું.

અમે અમારા ગ્રાહક ડેટાબેઝિસમાંની માહિતીનો ઉપયોગ અમારા, અમારી સહાયક કંપનીઓ, અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ અને અમારી સહાયક કંપનીઓનાં ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વિશેની માહિતી મોકલવા માટે કરીશું જે અમને લાગે કે તમારા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા અન્ય રીતે રુચિની હોય શકે.

જ્યારે તમે નોંધાયેલ ઉપયોગકર્તા ખાતા વડે સંચાલન પ્રશ્નો, તકનીકી સમસ્યાઓ, વેબસાઇટ પર ટિપ્પણી કરવા માટે, અથવા જ્યારે તમે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ઉત્પાદનો અને/ અથવા સેવાઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિશેની માહિતી તમે પૂછવા માટે અમારો સંપર્ક કરો છો ત્યારે અમે તમારી પાસેથી વ્યક્તિગત માહિતી (જેમ કે તમારું નામ, ઈમેલ સરનામું અને અન્ય સંપર્ક માહિતીઓ) ની વિનંતી કરીએ છે. "અમારો સંપર્ક કરો" પૃષ્ઠ મારફતે તમારા દ્વારા સબમિટ કરેલ વ્યક્તિગત માહિતી અમારા ગ્રાહક ડેટાબેઝિસમાં ઉમેરવામાં આવશે નહીં અને અમે તેની માત્ર એટલા માટે વિનંતી કરીએ છીએ કે જેથી કરીને અમે તમારા પ્રશ્ન વિશે તમને પ્રતિસાદ આપી શકીએ. "અમને સંપર્ક કરો" પૃષ્ઠ મારફતે અમને સબમિટ કરેલ પ્રશ્નોના પ્રકારથી સંબંધિત આંકડા અમારા દ્વારા એક એકત્રિત ફૉર્મમાં સંકલિત કરવામાં આવી શકે જેથી અમે વેબસાઇટને અસરકારક રીતે મોનિટર કરી શકીએ અને સેવાના સ્તરોને સુધારી શકીએ. 


જો ભૂતકાળમાં તમે માહિતી માટે પૂછયું હોય અથવા વેબસાઇટ પર નોંધણી કરી હોય (અને ત્યારબાદ તમારું ઉપયોગ્કર્તા એકાઉન્ટ બંધ કર્યું હોય) અને તમે નથી ઈચ્છતા કે અમે તમારા વિશે માહિતી સંગ્રહ કરીએ, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો અને અમે તમારી વિગતોને અમારા ગ્રાહક ડેટાબેઝિસમાંથી દૂર કરીશું. તમને વેબસાઇટ પર મર્યાદિત સામગ્રી અને ઉપયોગીતાની ઍક્સેસ આપવા માટે અમારે વર્તમાનના નોંધાયેલ ઉપયોગકર્તાઓ વિશે માહિતી સંગ્રહ કરવાની જરૂર પડે છે.


તમે અમને સૂચિત કરી શકો છો કે તમે સંપર્ક થવાના અથવા કોઈ ચોક્કસ દર્શાવેલ રીત સંપર્ક થવાના વિરુદ્ધ છો. તમે અમારો સંપર્ક કરવા માટે એક કરતા વધુ ઈમેલ સરનામાનો ઉપયોગ કરતા હોવ, તો કૃપા કરીને તમે ઉપયોગ કરતા હોય તે દરેક ઈમેલ એકાઉન્ટ વિશે અમને સૂચિત કરો .


અમે માહિતી ક્યારે શેર કરીએ છે?
અમે તૃતીય પક્ષોને તમારી વ્યક્તિગત માહિતી વેંચતા નથી.

અમે OUP ની અંદર તમારી માહિતી શેર કરીએ છે. અમે તમારી માહિતી અમારી સહાયક કંપનીઓ, લાઇસન્સર્સ અને સપ્લાયર્સ સાથે પણ શેર કરીએ છે, કે જે તમારા માટે ઉપલબ્ધ વેબસાઇટ બનાવવામાં અમને મદદ કરે છે (ઉ.દા. અમારા હોસ્ટિંગ સપ્લાયર).

અમારી વેબસાઇટ પર ઘણા બધા તૃતીય પક્ષની વેબસાઇટ્સની લિંક્સ છે. જો તમે તેમાંથી કોઈપણ વેબસાઇટની મુલાકાત લો, તો તેઓ માહિતી એકત્ર કરી શકે છે. આવી વેબસાઇટ્સ અમારા નિયંત્રણમાં નથી અને આ ગોપનીયતા નીતિ દ્વારા આવરાતી નથી. આ વેબસાઇટ્સની પોતાની ગોપનીયતા નીતિઓ હોય શકે છે અને અમે તે નીતિઓ માટે અમે કોઈ જવાબદારી કે જિમ્મેદારી સ્વીકારતા નથી. કૃપા કરીને આવી તૃતીય પક્ષ વેબસાઇટ્સ પર તમે કોઈપણ વ્યક્તિગત ડેટા સબમિટ કરો તે પહેલા તે નીતિઓ તપાસો.

જો અમે માનીએ છીએ કે વેબસાઇટનો તમારો ઉપયોગ ગેરકાનૂની અથવા અન્ય લોકોને હાનિ પહોંચાડે છે, તો આવા વર્તનને અટકાવવા માટે, તેના ઉપાય અથવા તેના સંબંધમાં પ્રક્રિયા કરવા માટે વિવેકપૂર્વક જરૂરી હોય તે હદ સુધી, અમે તમારા વિશે વેબસાઇટ મારફ્તે મેળવેલ માહિતીને તૃતીય પક્ષને જાહેર કરવાનો અધિકાર આરક્ષિત કરીએ છે.

અમે કોઈપણ કાયદાકીય ફરજનું પાલન કરવા માટે; તમારી સાથે કોઈપણ કરારો અથવા લાઇસન્સીસનું પાલન અથવા લાગુ કરવા માટે; અથવા OUP, અમારા કર્મચારીઓ, સહાયક કંપનીઓ, લાઇસન્સર્સ, સપ્લાયર્સ અને/અથવા અમારા ગ્રાહકોના અધિકારો, મિલકતની સુરક્ષિત કરવા અથવા તેમની સુરક્ષા માટે, તમારો વ્યક્તિગત ડેટા જાહેર અથવા શેર કરી શકીએ છે. આમાં છેતરપિંડી સંરક્ષણ અને ક્રેડિટ જોખમ ઘટાડવાના હેતુઓ માટે અન્ય કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ સાથે માહિતી વિનિમય કરવાનું સામેલ છે.

જો અમારા વ્યવસાયનો કોઈપણ ભાગ (અમારી સહાયક કંપનીઓ સહિત) વેંચાય અથવા અન્ય વ્યવસાય સાથે એકીકૃત થાય, તો તમારી વિગતો અમારા સલાહકારો અને કોઈપણ સંભવિત ખરીદદાર અને તેમના સલાહકારોને જાહેર કરી શકાય.


કુકીઝનો ઉપયોગ
OUP વેબસાઇટ પર "કુકીઝ" અને અન્ય ટેક્નૉલોજિનો ઉપયોગ કરે છે. વેબસાઇટ પર "કુકીઝ" અને એવી અન્ય ટેકનોલોજીઝના OUP નાં ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતા નિયમો અને શરતો OUP ની કુકી નીતિમાં દર્શાવેલા છે.  કુકી નીતિ અંગ્રજીમાં દેખાય છે. જો તમે તેને અન્ય ભાષામાં પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હોય તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો.
આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે અમારી કુકી નીતિનાં નિયમોથી બાધ્ય થવા માટે સંમત થાઓ છો.


સુરક્ષા
તમારી કેટલીક વ્યક્તિગત માહિતીનો સંગ્રહ અમારી તૃતીય પક્ષ હોસ્ટીંગ કંપની દ્વારા સંચાલિત ડેટા કેંદ્રમાં કરાય છે. અમારી તૃતીય પક્ષ હોસ્ટીંગ કંપની દ્વારા સંચાલિત ડેટા કેંદ્ર વિશેષ રૂપે ભૌતિક રીતે સુરક્ષિત રહેવા માટે અને માત્ર અધિકૃત વ્યક્તિને જ અંદર જવાની અનુમતિ આપવા માટે બનાવેલ છે, કે જે અમારા બધા ડેટાને ગોપનીય રાખવા માટે કરારબદ્ધ રીતે બાધ્ય છે.

અમારા ગ્રાહક ડેટાબેઝિસની ઍક્સેસ માત્ર 'જાણવાની જરૂરના આધારે' આપવામાં આવે છે.

અમે તમારા પાસેથી જે માહિતી એકત્રિત કરીએ છે તે યુરોપિયન આર્થિક ક્ષેત્રની બહારના સ્થાન પર સ્થાનાંતરિત અને સંગ્રહીત કરી શકાય છે. EEA ની બહાર કાર્ય કરતા સ્ટાફ જે અમારા, અમારી સહાયક કંપનીઓ અથવા અમારા સપલાઇર્સમાંથી એક માટે કાર્ય કરે છે તેમના દ્વારા પણ તેની પ્રક્રિયા કરી શકાય છે. જો કે, તમારી માહિતીની સુરક્ષાને સુધારવા પ્રયાસ કરવા માટે અમે ઉપર રેખાંકિત કરેલ પગલાં લીધા છે. વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ સ્થાનાંતરોને સંમતિ આપો છો.


તમારી વિગતો અપડેટ કરવી
જો તમે OUP ને પ્રદાન કરેલ હોય તે કોઈપણ માહિતી બદલાય ઉ.દા. જો તમે તમારું ઇમેલ સરનામું બદલો, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો અને અમને સાચી વિગતો જણાવો.


અમારી ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફારો
અમે આ ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફારો કરવાનો અધિકાર ધરાવીએ છે. આ ગોપનીયતા નીતિમાં અમે કરીએ તે કોઈપણ ફેરફારો આ પૃષ્ઠ પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે અને, જ્યાં યોગ્ય હશે, તમને ઇમેલ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવશે.


ભાષા
આ ગોપનીયતા નીતિ અંગ્રેજી ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. જો આ ગોપનીયતા નીતિનો અન્ય કોઈપણ ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવશે, તો અંગ્રેજી ભાષાનું સંસ્કરણ પ્રચલિત રહેશે. 


સંચાલન કાયદો
તમે સંમત થાઓ છો કે આ ગોપનીયતા નીતિ સંપૂર્ણપણે ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાંનાં કાયદા અને અદાલતોની અનુરૂપતા સાથે સંચાલિત થશે. 

કાનૂની સૂચના

આ કાનૂની સૂચના oxforddictionaries.com ("વેબસાઇટ") ખાતે આ વેબસાઇટ અને તેના સબડોમેન્સ સુધી નિર્દિષ્ટ છે અને આ વેબસાઇટ અને તેના સબડોમેન્સના તમારા ઉપયોગને સંચાલિત કરે છે. આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ નિવેદનમાં દર્શાવેલ રીતો સાથે સંમત થાઓ છો.


તમે નોંધણી કરવા અથવા Oxford University Press ("OUP", "અમે", "અમને" અથવા "અમારું")ને તમારી વિગતો પ્રદાન કરવા વિના વેબસાઇટના અમુક ભાગોને ઍક્સેસ કરી શકો છો.


વેબસાઇટ પરની માહિતી અપૂર્ણ જૂની અથવા અચોક્કસ હોય શકે છે અને તેમાં તકનીકી અચોક્કસાઇ અથવા ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલોનો સમાવેશ હોઈ શકે છે, તેથી, OUP અમારા એકમાત્ર અધિકારે વેબસાઇટને અપડેટ કરવાનો અધિકાર આરક્ષિત રાખે છે. તે માટે, આવી માહિતીને સૂચના વગર બદલવામાં અથવા અપડેટ કરવામાં આવી શકાય.


અમે કાનૂની સૂચનામાં ફેરફારો કરવાનો અધિકાર આરક્ષિત રાખીએ છીએ. આ કાનૂની સૂચનામાં અમે કરીએ તે કોઈપણ ફેરફારો આ પૃષ્ઠ પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે અને, જ્યાં યોગ્ય હશે, ત્યાં અમે તમને ઇમેલ દ્વારા સૂચિત પણ કરીશું. આ કાનૂની સૂચનાની અમુક જોગવાઈઓ વેબસાઇટના ચોક્કસ પૃષ્ઠો પર સ્થિત સ્પષ્ટપણે નિયુક્ત કાનૂની સૂચનાઓ અથવા શરતો દ્વારા બદલવામાં આવી શકે છે.ઉપયોગકર્તાનામો અને પાસવર્ડ્સ

તમે વેબસાઇટ પર નોંધણી કરી હોય અને તમને ઉપયોગકર્તાનામ અને પાસવર્ડ પ્રદાન કરવામાં આવ્યા હોય, તો તમે સંમત થાઓ છો કે તમે કોઈને પણ તમારું ઉપયોગકર્તાનામ અને/અથવા પાસવર્ડ ઉપલબ્ધ કરશો નહીં. જો તમારા ઉપયોગકર્તાનામ અને/અથવા પાસવર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હોય, તો તમે તરત જ આવા ખુલ્લાસાની સૂચના આપવા માટે સંમત થાઓ છો કે જેથી OUP યોગ્ય સુરક્ષા પગલાં લઈ શકે અને તમને નવું ઉપયોગકર્તાનામ અને પાસવર્ડ પ્રદાન કરી શકે.


વેબસાઇટની સામગ્રીનો ઉપયોગ 

તમને આ કરવાની પરવાનગી છે:

1. વેબસાઇટની સામગ્રીના ભાગો શોધી, જોઈ, તે પુનઃપ્રાપ્ત અને પ્રદર્શિત કરી શકો છો;

2. વેબસાઇટની સામગ્રીના ભાગોને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે સાચવી શકો છો;

3. અને/અથવા વેબસાઇટની સામગ્રીના ભાગોની એક કૉપિ પ્રિંટ કરી શકો છો;


દરેક કિસ્સામાં, વેબસાઇટના ચોક્કસ પૃષ્ઠો પર દેખાતા કોઈપણ નિર્દિષ્ટ પ્રતિબંધોને આધીન. તમે કૉપિરાઇટ સૂચનાઓ અથવા ઓળખના અન્ય સાધનો અથવા અસ્વીકારો વેબસાઇટ પર દેખાતા હોવાને કારણે દૂર અથવા તેમાં ફેરફાર કરી; કાયદા દ્વારા પરવાનગી આપેલ કે OUP દ્વારા અધિકૃત કરેલ સિવાય કોઈપણ હેતુ માટે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રતિબંધિત સામગ્રીનાં બહુવિધ સારોની પ્રિંટ કરેલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક કૉપીઝ બનાવી; સામગ્રીના કોઈપણ ભાગને ઈન્ટરનેટ અને World Wide Web સહિત, પરંતુ ત્યાં સુધી મર્યાદિત નહીં, ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પર પ્રદર્શિત અથવા વિતરણ કરી; કોઈપણ વ્યક્તિને સામગ્રીને ઍક્સેસ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપી; અને/અથવા કોઈપણ વાણિજ્યક ઉપયોગ માટે તમામ સામગ્રી અથવા તેના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.


જો તમે ન્યૂઝલેટર પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરો અથવા અમારી વેબ ફીડ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તો તમે માત્ર તે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શક્શો કે જે તમને બિન-વાણિજ્યક ઉપયોગ માટે મોકલેલ છે. તમે આ કરી શકશો નહીં:

1. તમને મોકલેલ સામગ્રીમાં દેખાતી કૉપિરાઇટ સૂચનાઓ અથવા ઓળખના અન્ય સાધનો અથવા અસ્વીકારોને દૂર અથવા તેમાં ફેરફાર;

2. કાયદા દ્વારા પરવાનગી આપેલ કે OUP દ્વારા અધિકૃત કરેલ સિવાય કોઈપણ હેતુ માટે વ્યવસ્થિત રીતે, પ્રતિબંધિત સામગ્રીનાં બહુવિધ સારોની પ્રિંટ કરેલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક કૉપીઝ બનાવી;

3. સામગ્રીના કોઈપણ ભાગને ઈન્ટરનેટ અને World Wide Web સહિત, પરંતુ ત્યાં સુધી મર્યાદિત નહીં, ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પર પ્રદર્શિત અથવા વિતરણ કરી;

4. કોઈપણ વ્યક્તિને સામગ્રીને ઍક્સેસ કરવા અથવા ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપી; અને/અથવા

5. કોઈપણ વાણિજ્યક ઉપયોગ માટે તમામ સામગ્રી અથવા તેના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ.બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો
અમે અને/અથવા અમારા લાઇસન્સર્સ વેબસાઇટમાંનાં તમામ બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોના માલિક છે અને વેબસાઇટ પરની સામગ્રીઓ વિશ્વભરમાં કૉપિરાઇટ અને ટ્રેડ માર્ક કાયદા સહિત બૌદ્ધિક સંપદા કાયદાઓ દ્વારા સંરક્ષિત છે. આ કાનૂની સૂચનાની શરતો અને તમારા અને OUP વચ્ચેનાં કોઈપણ અન્ય પરવાના કરારોને આધીન, તેવા તમામ અધિકારો આરક્ષિત છે અને અન્યથા અમારી પૂર્વ લેખિત પરવાનગી સિવાય કોઈપણ સામગ્રીને કૉપિ કરી, સંશોધિત, પ્રકાશિત, પ્રસારિત અથવા અન્યથા તેને વિતરિત કરી શકાતી નથી. Oxford University Press, OUP, Oxford અને/અથવા Oxford University Press દ્વારા પ્રદાન કરેલ કોઈપણ અન્ય ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના નામ અને વેબસાઇટ પર સંદર્ભિત કરેલ હોય તે, Oxford University Press ના ટ્રેડમાર્ક્સ અથવા નોંધાયેલ ટ્રેડમાર્ક્સ છે.


તેમ છતાં અગાઉનું અને જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, વેબસાઇટ પર દેખાતા પ્રત્યેક ઉદાહરણમાંનો કૉપિરાઇટ, તે ઉદાહરણ માટે ‘ચિત્રની વિગતો’ વિંડોમાં નામાંકિત કરેલ અધિકાર ધારક(કો) ની માલિકીના છે. સર્વાધિકાર આરક્ષિત છે. વેબસાઇટ પરનાં કોઈપણ ઉદાહરણ કૉપિ, સંશોધિત, પ્રકાશિત અથવા પ્રસારિત અથવા અન્યથા વિતરિત કરી શકાતા નથી.


લિંક્સ

અન્ય વેબસાઈટ્સની લિંક્સ OUP દ્વારા સદ્ભાવનામાં અને માત્ર માહિતી માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. વેબસાઇટ સાથે લિંક કરેલ કોઈપણ વેબસાઇટમાં સામેલ સામગ્રીઓ માટે OUP કોઈપણ જવાબદારીને અસ્વીકારે છે.


તે ઉપરાંત, બિન-OUP વેબસાઇટ પરની લિંકનો અર્થ એ નથી કે OUP આવી વેબસાઇટ અથવા આવી વેબસાઇટ પર ઑફર કરેલ ઉત્પાદનો અને/અથવા સેવાઓનું સમર્થન કરે છે કે સામગ્રી માટે કોઈપણ જવાબદારી, અથવા ઉપયોગને સ્વીકારે છે. તમારા ઉપયોગ માટે તમે જે કઈંપણ પસંદ કરો છો તે વાયરસ, વોર્મ્સ, ટ્રોજન અને વિનાશક પ્રકારની અન્ય વસ્તુઓ જેવી વસ્તુઓથી મુક્ત છે તેની ખાતરી કરવા માટે સાવચેતી રાખવાની જવાબદારી તમારી છે.


સેવાની ઍક્સેસ

જ્યારે અમે ખાતરી કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે વેબસાઇટ સામાન્ય રીતે દિવસમાં 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહે, તો, જો કોઈ કારણસર વેબસાઇટ કોઈપણ સમયે અથવા કોઈપણ સમયાવધિ માટે અનુપલબ્ધ રહે તો તે માટે અમે જવાબદાર રહેશું નહીં.

સિસ્ટમ નિષ્ફળતાના, જાળવણી અથવા રીપેઅર ના કિસ્સામાં અથવા અમારા નિયંત્રણની બહારના કારણો માટે વેબસાઇટની ઍક્સેસ કામચાલાઉ રૂપે અને કોઈપણ સૂચના વિના સ્થગિત કરવામાં આવશે.


ઉપયોગકર્તા-નિર્મિત સામગ્રી

અમારી વેબસાઇટના ભાગો ઉપયોગકર્તાઓને તેમની પોતાની સામગ્રી અપલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકે છે. ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા અપલોડ કરેલી સામગ્રી OUP ના અભિપ્રાયોને અનિવાર્યપણે પ્રતિબિંબિત કરતી નથી. અમારી વેબસાઇટ પર સામગ્રી અપલોડ કરીને, તમે અમારા દિશાનિર્દેશોથી બાધ્ય થવા માટે સંમત થાઓ છો. તમે બાયંધરી આપો છો કે આવી કોઈપણ સામગ્રી તે દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરે છે અને તે કે તમારી પાસે તે સામગ્રીમાંનાં અને તેના માટે તમામ આવશ્યક અધિકારો છે અને તે કે આવી સામગ્રી કોઈપણ તૃતીય પક્ષોષના કોઈપણ વ્યક્તિગત અથવા માલિકીવાળા અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરશે નહીં, તે કે આવી સામગ્રી તકનિકી રીતે નુકસાનકારક નથી (કમ્પ્યુટર વાયરસ, લૉજિક બૉમ્બ્સ, ટ્રોજન હોર્સેસ, વોર્મ્સ, હાનિકારક ઘટકો, દૂષિત ડેટા અથવા અન્ય દૂષિત સૉફ્ટવેર અથવા હાનિકારક ડેટા, સહિત, પરંતુ ત્યાં સુધી મર્યાદિત નહીં).

OUP, તેના સ્વનિર્ણયે, ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ કોઈપણ સામગ્રી, જે OUP ને લાગે કે તે દિશાનિર્દેશોનું (લિંક) પાલન કરતી નથી અને/અથવા બદનક્ષીભરી, ગેરકાનૂની, ધમકીભરી, અશ્લીલ અથવા અન્યથા વાંધાજનક છે, તેની સમીક્ષા, સંપાદન અથવા હટાવવાનો અધિકાર આરક્ષિત રાખે છે. ઉપરોક્ત હોવા છતાં, OUP તમારી અથવા વેબસાઇટના કોઈપણ અન્ય ઉપયોગકર્તા દ્વારા અપલોડ કરેલી કોઈપણ સામગ્રી માટે કોઈપણ જવાબદારીને સ્પષ્ટપણે અસ્વીકારે છે. અમારી પાસે કાયદા અમલીકરણ સત્તાધિકારીઓને અથવા અમારી વેબસાઇટ પર તમારા દ્વારા પોસ્ટ અથવા અપલોડ કરાયેલ કોઈપણ સામગ્રી તૃતીય પક્ષના બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોનું અથવા ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે એવો દાવો કરનાર કોઈપણ તૃતીય પક્ષને તમારી ઓળખ જાહેર કરવાનો અધિકાર છે.


ઉપયોગકર્તા-નિર્મિત સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો OUP નો અધિકાર

અમારી વેબસાઇટ પર તમે અપલોડ કરો તે કોઈપણ સામગ્રી બિન-ગોપનીય ગણવામાં આવશે. એ વિચારણામાં કે OUP આ કાનૂની સૂચનાની (ઉપર વેબસાઇટની સામગ્રીનો ઉપયોગ જુઓ) અનુરૂપતા સાથે તમને આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, તમે OUP ને બધી ભાષામાં કોઈપણ પ્રકારમાં અથવા અસ્તિત્વમાં હોય કે પછી ભલે સપાપ્ત થયેલ હોય તે કોઈપણ માધ્યમથી આવી સામગ્રીનો (અથવા તેનો કોઈપણ ભાગ) ઉપયોગ, સંપાદન, પ્રકાશન, પ્રદર્શન, લોકોને સંચાર કરવા અને એનું શોષણ કરવા માટે શાશ્વત, વિશ્વવ્યાપી, અટલ, રોયલ્ટી મુક્ત, તબદીલીપાત્ર, બિન-વિશિષ્ટ લાઇસન્સની પરવાનગી આપો છો. તમે અમારી વેબસાઇટ પર અપલોડ કરો તે કોઈપણ સામગ્રી માટેનાં કોઈપણ નૈતિક અધિકારોને જતા કરો છો (લેખક તરીકે ઓળખતા અધિકાર સહિત, પરંતુ ત્યાં સુધી મર્યદિત નહીં). અમે તમને ક્રેડિટ કરી શકીએ પરંતુ તમે સંમત થાઓ છો કે અમે એવું કરવા માટે બાધ્ય નથી.


સંયમન

અમે વેબસાઇટ પર પોસ્ટ થતી એ બધી સામગ્રીનું નિયમન કરવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખીએ છીએ જે આ કાનૂની સૂચના અને/અથવા માર્ગદર્શિકાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી હોય; પરિણામ સ્વરૂપે, કેટલીક પોસ્ટને પ્રકાશિત કરતા પહેલાં સંયમન માટે મોકલવામાં આવી શકે છે અને તેથી વેબસાઇટ પર પોસ્ટ દેખાવામાં વિલંબ થઈ શકે છે.


સ્થગિતતા અને સમાપ્તિ 

અમે, અમારા સ્વનિર્ણયે, નક્કી કરીશું કે વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગથી શું આ કાનૂની સૂચના અથવા દિશાનિર્દેશો [લિંક] નો ભંગ થયો છે કે કેમ. જ્યારે આ કાનૂની સૂચના અથવા દિશાનિર્દેશો ભંગ થાય છે, ત્યારે અમે આ કાનૂની સૂચના અથવા દિશાનિર્દેશોનું પાલન ન કરતા હોય તેવા ઉપયોગકર્તાને કોઈપણ ચેતવણી કે ચર્ચા વિના અવરોધિત કરવા અને પહેલાની તમામ પોસ્ટ્સ અને યોગદાનો દૂર કરવા સહિત, પરંતુ ત્યાં સુધી મર્યાદિત નહીં, અમને યોગ્ય લાગશે તેવી ક્રિયા કરીશું.

આ કાનૂની સૂચના અને/અથવા દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ થવાથી તમારા વેબસાઇટને ઉપયોગ કરવાની ઍક્સેસ અને/અથવા અધિકારને તાત્કાલિક કામચલાઉ અથવા કાયમી રૂપે પાછા ખેંચી લેવામાં આવશે.


વેબસાઇટ્સની વૈશ્વીક પ્રકૃતિ

તમે વેબસાઇટની વૈશ્વિક પ્રકૃતિ ઓળખો છો અને તે માટે વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા ક્ષેત્રાધિકારમાં તમામ લાગુ પડતાં કાયદાનું પાલન કરવા માટે સંમત થાઓ છો.

વેબસાઇટ પર અમે પ્રકાશિત કરીએ તે માહિતીમાં તમારા દેશમાં જાહેર અથવા ઉપલબ્ધ ન હોય તેવી અમારી ઑફર કરેલ સેવાઓ અને/અથવા ઉત્પાદનોના સંદર્ભ અથવા ક્રોસ-સંદર્ભનો સમાવેશ હોઈ શકે છે. આવા સંદર્ભોનો અર્થ એ નથી કે અમે તમારા દેશમાં આવી સેવાઓ અને/અથવા ઉત્પાદનોને જાહેર કરવાના હેતુસર છીએ.


ભાષા

આ કાનૂની સૂચના અંગ્રેજી ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. જો આ કાનૂની સૂચનાનો અન્ય કોઈપણ ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવશે, તો અંગ્રેજી ભાષાનું સંસ્કરણ પ્રચલિત રહેશે.


સંચાલન કાયદો

તમે સંમત થાઓ છો કે આ કાનૂની સૂચના સંપૂર્ણપણે ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાંનાં કાયદા અને અદાલતોની અનુરૂપતા સાથે સંચાલિત થશે. ઉપરોક્ત હોવા છતાં, આ કાનૂની સૂચનામાં સામેલ કઈં પણ OUP ને તેના બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોનું ઉલ્લંઘન માટે ક્રિયા કરવા માટે કોઈપણ ન્યાયાલયમાં અરજી કરવાથી અટકાવી શકતું નથી.


માલિકીની સ્થિતિ વિશે નોંધ

Oxforddictionaries.com અને તેના સબ-ડોમેન્સમાં કેટલાક શબ્દોનો સમાવેશ હોઈ શકે છે કે જેની પાસે ટ્રેડ માર્ક્સ અથવા અન્ય જેવી માલિકી સ્થિતિ હોય અથવા હોવાનો દાવો કરેલ હોય. તેમના સમાવેશનો અર્થ એ નથી કે તેઓએ કાનૂની સ્થિતિ, કાનૂની હેતુઓ માટે બિન-માલિકીની અથવા સામાન્ય મહત્વ કે તેમની ને લગતી અન્ય કોઈપણ ચુકાદો માટે મેળવેલ છે. એવા કિસ્સામાં જ્યાં સંપાદક સ્ટાફ પાસે કેટલાક પુરાવા હોય કે કોઈ શબ્દ માલિકી સ્થિતિ ધરાવે છે આ તે શબ્દ માટે પ્રવિષ્ટિમાં દર્શાવાયું છે પરંતુ એવા શબ્દોની કાનૂની સ્થિતિને લગતા કોઈ ચુકાદો બનાવાય અથવા એ પ્રમાણે ગર્ભિત કરવામાં આવ્યા નથી.

OxfordWords બ્લોગ પોસ્ટ્સ અને ટિપ્પણીઓમાં સમાવેશ કરતા અભિપ્રાયો અને અન્ય માહિતી Oxford University Press ના અભિપ્રાયો અથવા પરિસ્થિતિઓને અનિવાર્યપણે પ્રતિબિંબિત કરતી નથી.