અકેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અકેક

વિશેષણ

 • 1

  એક પછી એક.

 • 2

  એક એક.

 • 3

  પ્રત્યેક; દરેક.

મૂળ

એક+એક

અકેકું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અકેકું

વિશેષણ

 • 1

  એક પછી એક.

 • 2

  એક એક.

 • 3

  પ્રત્યેક; દરેક.

મૂળ

એક+એક