ગુજરાતી

માં અકેકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અકેક1અકેકું2

અકેક1

વિશેષણ

 • 1

  એક પછી એક.

 • 2

  એક એક.

 • 3

  પ્રત્યેક; દરેક.

મૂળ

એક+એક

ગુજરાતી

માં અકેકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અકેક1અકેકું2

અકેકું2

વિશેષણ

 • 1

  એક પછી એક.

 • 2

  એક એક.

 • 3

  પ્રત્યેક; દરેક.

મૂળ

એક+એક