અક્કલનો ઓથમીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્કલનો ઓથમીર

  • 1

    અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ.