અક્કલનો દુશ્મન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્કલનો દુશ્મન

  • 1

    અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ.