અક્ક્લનું ઊંધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લનું ઊંધું

  • 1

    અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ.