અક્કલનું બારદાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્કલનું બારદાન

  • 1

    અક્કલ વગરનું; મૂર્ખ.