અક્ક્લનું લીલામ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લનું લીલામ કરવું

  • 1

    અક્કલ ન ચાલવી; બુદ્ધિ કે સમજ ન રહેવી.