અક્ક્લ ઉછીની લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ ઉછીની લેવી

  • 1

    બીજા પાસેથી શીખવું કે સમજવું.