અક્ક્લ ગામ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ ગામ જવી

  • 1

    અક્કલ ન ચાલવી; બુદ્ધિ કે સમજ ન રહેવી.