અક્ક્લ ઘરાણે મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ ઘરાણે મૂકવી

  • 1

    અક્કલ ન ચાલવી; બુદ્ધિ કે સમજ ન રહેવી.