અક્ક્લ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ ચાલવી

  • 1

    અક્કલે કામ કરવું; સમજાવું; સૂઝ પડવી.