અક્ક્લ વેચાતી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ વેચાતી લેવી

  • 1

    બીજા પાસેથી શીખવું કે સમજવું.