અક્ક્લ વેચી ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ વેચી ખાવી

  • 1

    અક્કલ વગરના કે બેવકૂફ બનવું.