અકતો કાંતવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અકતો કાંતવો

  • 1

    અણૂજો પાળવો પણ ઘેર કામમાં ખૂબ રોકાવું.