અંકુશનાબૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકુશનાબૂદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (કાયદાનો) અંકુશ નાબૂદ કરવો તે; 'ડિકંટ્રોલ'.