અક્ષોણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ષોણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અક્ષૌહિણી; ૨૧,૮૭૦ રથ, ૨૧,૮૭૦ હાથી, ૬૫,૬૧૦ ઘોડા તથા ૧,૦૯,૩૫૦ પાયદળ, એટલી સેનાનો એક-સમૂહ.