અકારું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અકારું પાડવું

  • 1

    અકારું લાગે એમ કરવું.

  • 2

    જૂઠું કે ભોઠું પાડવું.