અંકે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકે કરવું

 • 1

  નક્કી કરવું; ચોક્ક્સ કરવું.

અંકે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકે કરવું

 • 1

  રકમનો આંકડો અંકે-શબ્દમાં લખવો.

 • 2

  નક્કી કે સાબિત કરવું.

અંકે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકે કરવું

 • 1

  ભેટવું.