અંકે બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકે બાંધવું

  • 1

    રકમનો આંકડો અંકે-શબ્દમાં લખવો.

  • 2

    નક્કી કે સાબિત કરવું.