અખડાબખડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અખડાબખડી

વિશેષણ

  • 1

    ખાડાખૈયાવાળું; અસમાન; ઊંચુંનીચું.