અખાડાબાજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અખાડાબાજી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અખાડામાં થતી કવાયતો કે મલ્લકુસ્તી વિશેની વિદ્યા.