ગુજરાતી

માં અંગૂઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંગૂઠી1અંગેઠી2

અંગૂઠી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પગને અંગૂઠે પહેરવાનું સ્ત્રીનું ઘરેણું.

 • 2

  આંગળીના રક્ષણ માટેની એક ખોળી.

ગુજરાતી

માં અંગૂઠીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંગૂઠી1અંગેઠી2

અંગેઠી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શગડી (ખાસ કરીને સોનીની).

 • 2

  પોંક પાડવા માટે તૈયાર કરેલી જગા.

 • 3

  ઝાળ; અગન.

મૂળ

જુઓ અંગીઠું