અંગૂઠો દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગૂઠો દેખાડવો

  • 1

    ડિંગો કરવું, અંગૂઠો અમુક ઢબે બતાવી ના સૂચવવી.