અંગૂઠો બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગૂઠો બતાવવો

  • 1

    ડિંગો કરવું, અંગૂઠો અમુક ઢબે બતાવી ના સૂચવવી.