અંગૂઠે મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગૂઠે મારવું

  • 1

    તુચ્છ ગણવું; અવગણવું; તિરસ્કારવું.