અગણ્યાએંસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગણ્યાએંસી

વિશેષણ

  • 1

    એંસીમાં એક ઓછું.

અગણ્યાએંસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગણ્યાએંસી

પુંલિંગ

  • 1

    અગણ્યાએંસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૭૯'.