અગણ્યોસિત્તેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગણ્યોસિત્તેર

વિશેષણ

  • 1

    સિત્તેરમાં એક ઓછું.

અગણ્યોસિત્તેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગણ્યોસિત્તેર

પુંલિંગ

  • 1

    સિત્તેરમાં એક ઓછું.

  • 2

    અગણોતેરનો આંકડો કે સંખ્યા; '૬૯ '.