અગત્ય આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગત્ય આપવું

  • 1

    જરૂરી કે મહત્ત્વનું ગણવું કે સમજવું.