અગત્ય આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગત્ય આપવી

  • 1

    જરૂરી કે મહત્ત્વનું ગણવું કે સમજવું.