અગત્સ્ય ઋષિના વાયદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગત્સ્ય ઋષિના વાયદા

  • 1

    અશક્ય મુદત; ન પાળવા માટે બતાવેલી મુદત.