અગ્નિને ઊધઈ ન લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિને ઊધઈ ન લાગવી

  • 1

    જે ખરું કે શુદ્ધ છે તેને ડાઘ ન લાગવો.