અગ્નિસાત્ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિસાત્ કરવું

  • 1

    અગ્નિ ભેગું થાય તેમ કરવું.