અગ્નિસાત્ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિસાત્ થવું

  • 1

    ભસ્મસાત્ થવું.