અગ્નિ ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિ ઊઠવો

  • 1

    એકદમ બળતરા થવા લાગવી; અગન ઊઠવી.