અગ્નિ ભક્ષણ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિ ભક્ષણ કરવાં

  • 1

    ચિતા ખડકી બળી મરવું; અગ્નિપ્રવેશ કરવો; સતી થવું.