અગ્નિ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિ મૂકવો

  • 1

    આગ લગાડવી, (જેમ કે ચિતાને).