અગન ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગન ઊઠવી

  • 1

    એકાએક બળતરા થવા લાગવી.