અગમ્યવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગમ્યવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    સત્ય કે તત્ત્વ ગૂઢ અગમ્ય છે એવો વાદ; 'મિસ્ટિસિઝમ'.