અગમ્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગમ્યવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    અગમ્યવાદને લગતું કે તેમાં માનનારું.