અગમ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગમ્યા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેની સાથે સંગ નિષિદ્ધ હોય એવી (સ્ત્રી.).