ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અગરુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અગર; એક જાતનું સુગંધી લાકડું કે તેનું ઝાડ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અગ્ર2

વિશેષણ

 • 1

  આગળપડતું; મુખ્ય; પહેલું; મોખરેનું.

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અંગુર3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  નવી ચામડી; રૂઝ [અંગૂર×].

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અંગૂર4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લીલી દ્રાક્ષ.

મૂળ

फा.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  આગળનો કે સૌથી ઉપરનો કે ચડિયાતો કે શ્રેષ્ઠ ભાગ; અણી; ટોચ.

મૂળ

सं.

પુંલિંગ

 • 1

  નવી ચામડી; રૂઝ [અંગૂર×].

મૂળ

सं. अंकुर

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અગર5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક જાતનું સુગંધી લાકડું કે તેનું ઝાડ; અગરુ.

મૂળ

सं. अगरु

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અગર6

પુંલિંગ

 • 1

  મીઠું પકવવાની કયારી કે જમીન.

મૂળ

सं. आकर

ગુજરાતી

માં અગરની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગરુ1અગ્ર2અંગુર3અંગૂર4અગર5અગર6અગર7

અગર7

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  જો.

 • 2

  અથવા.

મૂળ

फा.