ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગ્ર1

વિશેષણ

 • 1

  આગળપડતું; મુખ્ય; પહેલું; મોખરેનું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગ્ર2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  આગળનો કે સૌથી ઉપરનો કે ચડિયાતો કે શ્રેષ્ઠ ભાગ; અણી; ટોચ.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અંગૂર3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લીલી દ્રાક્ષ.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગરુ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અગર; એક જાતનું સુગંધી લાકડું કે તેનું ઝાડ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અંગુર

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

 • 1

  નવી ચામડી; રૂઝ [અંગૂર×].

મૂળ

सं. अंकुर

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક જાતનું સુગંધી લાકડું કે તેનું ઝાડ; અગરુ.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગર

પુંલિંગ

 • 1

  મીઠું પકવવાની કયારી કે જમીન.

ગુજરાતી

માં અગરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અગર1અગર2અગર3

અગર

અવ્યય

 • 1

  જો.

 • 2

  અથવા.

મૂળ

फा.