અગસ્ત્યવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગસ્ત્યવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અગસ્ત્ય ઋષિ જેવી-નવું પ્રસ્થાન કરે એવી સાહસવૃત્તિ.