અંગાઉ કરજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગાઉ કરજ

  • 1

    અંગ પર કરેલું-બીજી આડ વિનાનું કરજ.