અંગારપ્રકાશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગારપ્રકાશ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    તપીને પ્રગટતો પ્રકાશ; 'ઇન્કૅન્ડેસન્સ'.