અગિયારા ગણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગિયારા ગણવા

  • 1

    નાસી કે છટકી જવું; પલાયન કરી જવું; છૂ થઈ જવું.