અંગીકૃતક્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગીકૃતક્રમ

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રમાણ; પુરાવા વિના સ્વીકારી લીધેલો સિદ્ધાંત; પૉશ્ચુલેટ'.