અંગ ઉપર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ ઉપર

  • 1

    જાત ઉપર; પોતાની જવાબદારી ઉપર જેમ કે; અંગ ઉપર રૂપિયા આણવા, કરજ કાઢવું, ધીરવું.