અંગ ઉપર પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ ઉપર પડવું

  • 1

    માથે આવી પડવું; જવાબદારી થવી.