અંગ ઉપર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ ઉપર લેવું

  • 1

    પોતાને લાગે છે એમ સમજવું કે પોતાની જવાબદારી સમજવી.