અંગ કાઢી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ કાઢી લેવું

  • 1

    (મુશ્કેલી કે નુકસાનમાંથી) જાત બચાવી લેવી.